TON 51 - page 4

TON 51
12-13
PAGINA 4
Pim Laarman – Leeftijd: 62 – Woonplaats: Purmerend – Werkt als
planner bij G. Vlug & Zoon in Middenbeemster.
Pim Laarman heeft de groei en bloei van transportbedrijf G. Vlug &
Zoon vanaf het begin meegemaakt. Hij was er de eerste werknemer
en is nu nog steeds verbonden aan het grote familiebedrijf.
Vanaf
pagina 36 lees je wat Pim en zijn collega’s van hun werk vinden.
Bijna dagelijks gaan er bedrijven failliet in transport en logistiek. Wat
gebeurt er dan precies en wat betekent dat voor jou als werknemer?
AANVRAGEN
Een faillissement vraag je bij de rechter aan. Dat kunnen schuldeisers,
je baas zelf of jij en je collega’s doen. Het faillissement van je werkge-
ver aanvragen, dat doe je natuurlijk liever niet. Het is bovendien niet
zo makkelijk. Neem daarom contact op met je vakbond of met je
rechtsbijstandsverzekering als je werkgever achter gaat lopen met zijn
betalingen. En wacht niet te lang. Hoe langer het duurt voordat een
faillissement is uitgesproken, hoe groter de kans dat je niet al je
achterstallige loon krijgt.
CURATOR
Zodra de rechter het faillissement heeft uitgesproken, benoemt hij
een curator. Die onderzoekt het faillissement. De curator is ook dege-
ne die jou ontslaat. Vaak hoor je dat al mondeling van hem of haar,
maar je krijgt ook altijd een brief om het ontslag te bevestigen. Meest-
al is er een opzegtermijn en sta je niet van de ene op de andere dag
op straat. De curator verwacht wel dat je gewoon doorwerkt tijdens
de opzegtermijn. Dat is logisch. Je bent die periode tenslotte nog in
dienst van het bedrijf.
LOONBETALING
Een faillissement betekent vaak dat je werkgever geen geld meer
heeft om de lonen te betalen. Als dit het geval is dan neemt het UWV
een deel van de loonbetaling over, zodat je niet ineens zonder inko-
men zit. Je achterstallige loon betaalt het UWV bijvoorbeeld tot maxi-
maal 13 weken terug, de vakantiebijslag en de vakantiedagen tot
maximaal één jaar terug. Blijkt dat je niet al je geld van het UWV ont-
vangt? Dan kun je de rest als een vordering indienen bij de curator. Of
die je het bedrag alsnog kan betalen, is helaas altijd maar de vraag.
UITKERING
Heb je niet direct weer werk, dan kun je een WW-uitkering aanvragen
bij het UWV. En om werk te vinden, kun je bijvoorbeeld het VTL Mobi-
liteitsCentrum transport inschakelen.
Kijk op
mobiliteitscentrumtransport.nl
Vragen?
Bel (gratis) tijdens kantooruren met de Stichting VNB: 0800-
0225022. Of mail naar
BEDRIJF FAILLIET? EN DAN?
AREND GAAT INTERNATIONAAL
A9 bij Fürholzen, 07.18 uur
Als hij opkijkt, ziet hij in de spiegel een grauw gezicht met holle ogen.
Moedeloos schudt hij zijn hoofd naar het haveloze spiegelbeeld.
‘Georgios, Georgios, Georgios,’ mompelt hij, diep ongelukkig.
‘Waar kom je vandaan?’ vraagt iemand achter hem in het Grieks.
Harmelen, hoofdkantoor van Infrastrux Logistix, 08.29 uur
Dan haalt zijn chef diep adem en zegt: ‘Als ik hier verder geen
gelazer mee krijg, vind ik het best. We kunnen die lui van Logipol
maar beter aan onze kant hebben.’
‘En dus?’
‘En dus krijg je deze week twee ritten naar Frankrijk. Voor volgende
week moet ik nog kijken wat ik kan regelen.’
Hoe gaat het verder met Georgios en met Arend?
LEES HET OP TONMAGAZINE.NL
TON COVER
CAO VRAAG
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook